Més informació tfn: 933 067 803
CERTIFICAT COL·LEGIAL AMB FIRMACLOUD

  • Firmacloud és un certificat de Firmaprofesional que disposa d'una plataforma al núvol que permet signar i gestionar els certificats i documents signats, (sols funciona amb Windows) El certificat més + custodia al núvol té un cost anual de 26 €+IVA.
  • Permet accedir al certificat en entorns Windows des de qualsevol lloc, sense estar subjecte a un ordinador concret ni tenir USB.

Intenteu canviar el PIN i el PUK per contrasenyes que no oblideu.

    RENOVACIO DEL CERTIFICAT:

    Podeu renovar el vostre certificat de signatura electrònic personant-vos en el Departament de Secretaria de qualsevol Demarcació o en les Delegacions del Vallés (Terrassa) i Osona (Vic).

    No es permet realitzar aquest tràmit amb autorització.

1 logo coac